Grundmodul med vägg

För att modulen skall kunna fungera som del av personsäkerhet kan modulen kompletteras med vägg som byggs in tillsammans med övrigt skydd.

Klicka här för att ladda ner PDF